Wijkpreventie

Wat is wijkpreventie?

Wijkpreventie is een groep van bewoners die zich organiseren om samen een bijdrage te leveren aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dit doen ze door inzet van de buurtbewoners zelf in goede samenwerking met partners als de gemeente, de politie en Brabant Veilig als gecertificeerde organisatie.

Wijkpreventie Brabant Veilig

De wijkpreventie-experts van Brabant Veilig zijn specialisten bij het opzetten van wijkpreventieteams en de organisatie eromheen, om zo de veiligheid in uw wijk te bevorderen.

Wie kunnen er deelnemen aan het wijkpreventieteam?

Deelname aan het wijkpreventieteam is laagdrempelig. Een ieder kan zich in beginsel beschikbaar stellen voor deelname. Voelt u zich na het lezen van dit item ook uitgedaagd om samen met ons een steentje bij te dragen aan een veilige buurt?

Wijkschouw

wijkpreventie

De wijkschouw is in het leven geroepen om samen te onderzoeken en vast te stellen waar de veiligheid in de wijk vergroot kan worden.
Vertegenwoordigers van de gemeente, politie, de PKVW Brabant Veilig-experts en de inwoners gaan gezamenlijk de wijk in. Tijdens de wandeling door de wijk wordt onder meer ter plaatse met de bewoners gekeken naar mogelijke knelpunten. De aandachtspunten zijn onder andere de toegankelijkheid, zichtbaarheid en inbraakwerendheid van de woningen.

De inwoners kunnen tijdens de schouw aan de leden van de schouwgroep vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Deze worden genoteerd en beantwoord tijdens de wijkcontactavond, die meestal een week of twee na de schouw wordt gehouden. Om het veiligheidsbewustzijn onder de bewoners te vergroten, worden foto’s getoond die voorafgaand aan de wijkschouw gemaakt zijn en waarbij woningen door de ogen van een inbreker in beeld zijn gebracht.

BuurtWhatsApp

BuurtWhatsApp als onderdeel van Buurtpreventie

Een BuurtWhatsApp is een WhatsApp-groep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief die als moderne vorm van buurtwacht een belangrijke rol speelt binnen buurt- en wijkpreventie.

Het doel van een BuurtWhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek van de straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

bv-buurtwhatsapp

Leegstand beheer

Leegstand Beheer: panden die leegstaan hebben de kans om gekraakt te worden of om als drugspand te dienen.

Naast de directe schade die er kan ontstaan is de gevolgschade meestal vele malen hoger. Denk hier o.a. aan juridische kosten en imagoschade.

Om het onrechtmatig woninggebruik van panden te voorkomen controleert Brabant Veilig deze dagelijks. Deze controles worden per pand, per dag vastgelegd. Zijn er bijzonderheden of onregelmatigheden dan worden deze met de opdrachtgever direct gecommuniceerd. Zo kan er bij onrechtmatige huisvesting of gebruik direct worden overgegaan tot uit-huiszetting in samenwerking met de politie waardoor enige vorm van gevolgschade uitblijft.

Deze werkwijze is uitermate geschikt voor de panden die op de nominatie staan om verkocht te worden en waarbij de tijdelijke intrek van anti-kraak bewoners niet mogelijk of gewenst is.

leegstand-beheer-brabant-veilig2

Artikel Middenstandsbelangen Wijkschouw in Geldrop

Brabant Veilig in Middenstandsbelangen: 'Wijkschouw in Geldrop' Nu te lezen in Middenstandsbelangen: ‘Wijkschouw Brabant Veilig in Geldrop”. Afgelopen week was er in Geldrop een bijzonder verschijnsel waarneembaar: de wijkschouw. Een groep geïnteresseerde wijkbewoners, twee waakzame wijkagenten en Michiel Schumm van Brabant Veilig. Lichtbundels van zaklampen, licht geroezemoes als tijdens een spannend schoolreisje en het heldere…

Wat is buurtpreventie?

Wat is buurtpreventie en wat doen zij eigenlijk? Buurtpreventie, wat houdt dit eigenlijk in? Wat doet een buurtpreventieteams? Mag ik zelf een preventieteam opzetten en hoe doe ik dat voor mijn eigen woonwijk? In veel dorpen en wijken zijn buurtpreventieteams actief. Deze buurtpreventieteams zetten zich in voor een veilige en leefbare wijk middels whatsappgroepen. Gemeenten…