wat is buurtpreventie
Wat is buurtpreventie en wat doen zij eigenlijk?

Buurtpreventie, wat houdt dit eigenlijk in? Wat doet een buurtpreventieteams? Mag ik zelf een preventieteam opzetten en hoe doe ik dat voor mijn eigen woonwijk? In veel dorpen en wijken zijn buurtpreventieteams actief. Deze buurtpreventieteams zetten zich in voor een veilige en leefbare wijk middels whatsappgroepen. Gemeenten zijn enthousiast als een inwoner het initiatief neemt om buurtpreventie op te starten, alszijnde een burgerinitiatief.

Hoe ziet u of er in een bepaalde wijk een buurtpreventie whatsappgroep actief is? U ziet het vaak aan de borden aan lantaarnpalen bij invalswegen van het dorp / de wijk. Op sommige plekken stellen gemeenten ook stickers beschikbaar die deelnemers, van een buurtpreventie whatsappgroep, aan de voorzijde van de woning kunnen bevestigen. Daardoor is het voor potentiële inbrekers al snel duidelijk dat ze beter een andere wijk kunnen kiezen, waar wellicht minder sociale controle is zodat ze minder snel opvallen.

Deze teams ontstaan vaak uit een burgerinitiatief. Hierin werken organisaties samen zoals gemeenten, politie en Brabant Veilig. Alles onder het mom van: “samen met en voor elkaar, samen voor een veilige en leefbare wijk”. Het is natuurlijk goed voor de sociale betrokkenheid in de buurt, als een groep mensen de veiligheid van hun mede inwoners in het gareel houdt. Waarbij ze zorgen voor een leefbare wijk. Maar de kracht van de samenwerking is toch wel het voorkomen van inbraken en andere vervelende incidenten in hun buurt.

Buurtpreventie door middel van “oren en ogen in de wijk”

Vaak zie je dat ook terug in de misdaadcijfers. De politie noemt buurtpreventie deelnemers niet voor niets ,,extra oren en ogen in de wijk’’. Door verdachte personen en / of voertuigen tijdig te signaleren en hierop vervolgens de juiste actie te ondernemen (de politie inseinen) kunnen inbraken flink worden terug gedrongen. Vandaar dat een wijkagent ook vaak rechtstreeks in contact staat met de beheerders / initiatiefnemers van het buurtpreventie team. De buurtwhatsapp heeft dan ook voornamelijk een signalerende functie om de politie van meer ogen en oren te voorzien. Uiteraard mag elke burger een zogenoemd burgerarrest uitvoeren nadat de situatie bij 112 is gemeld, maar hierbij mag geen geweld worden gebruikt.

Whatsappgroepen

Door het melden van een verdachte situatie in deze whatsappgroep kunnen buurtbewoners snel gewaarschuwd worden. Zeker in tijden dat er meer dan gemiddeld wordt ingebroken in een wijk. De app is echter alleen bedoeld voor acute verdachte situaties. Niet voor vermiste huisdieren of gevonden voorwerpen.

Meestal werkt men via de SAAR methode: Signaleren, Alarmeren, Appen en Reageren. Kortom: een buurtbewoner signaleert een verdachte situatie waarna hij/zij de politie alarmeert door 112 te bellen. Vervolgens plaats de persoon deze bevinding in de buurtpreventie whatsappgroep om buurtbewoners op te roepen mee uit te kijken. Vervolgens kan men reageren door bijvoorbeeld de inbreker te storen door hem te roepen, of door een foto te maken van de persoon of het voertuig. Uiteraard staat eigen veiligheid voorop. Het is niet bedoeling dat iemand de held uit gaat hangen!

De positief behaalde resultaten door middel van Whatsappgroepen

Op deze manier kunnen er mooie resultaten worden geboekt, zoals het terugdringen van de woninginbraken en het vergroten van het gevoel van veiligheid op straat én in de woning. Het ondersteunt het politiewerk met beter bewijs en kortere reactietijden. De wijk wordt minder aantrekkelijk voor inbrekers en personen die er niets te zoeken hebben. Daardoor wordt de criminaliteit ingedamd. De saamhorigheid in de wijk wordt vergroot en mensen blijven op de hoogte wat er in hun omgeving gebeurd. Ook kan worden samengewerkt met burgernet, amber alert en andere opsporingsdiensten om urgente zaken op te lossen waarbij personen / dieren of spullen weer op de juiste plek terecht komen.

De whatsappgroepen zijn meestal besloten groepen. Hierdoor hebben de beheerders zelf in de hand wie er allemaal deelnemen. Maar ook is een groep besloten omdat er vaak foto’s of videobeelden worden gedeeld van verdachten. En dan is het vanwege de wet AVG (privacy wetgeving) veel beter als de groep besloten is. Want lang niet elke verdachte is een dader!

Burgerwachten

Op sommige plekken zijn zelfs burgerwachten actief. Mensen die in de avonduren samen, met een geel hesje en hun zaklamp, door de wijk te gaan lopen. Ze letten dan op alle bewegingen en of daar verdachte personen tussen zitten, die niets in de wijk te zoeken hebben. Daarnaast attenderen ze mensen erop die hun auto of fiets niet hebben afgesloten. Of bewoners die niet voldoende verlichting hebben aangebracht aan en om de woning. Ze geven preventietips mee die bewoners kunnen gebruiken om zich te wapenen tegen het dievengilde. Zoals het opbergen van containers en ladders zodat inbrekers deze niet kunnen gebruiken als opstapje. Zie ook: https://www.ed.nl/cranendonck-heeze-leende/burgerwacht/

Opzetten van buurtpreventieteams onder begeleiding van Brabant Veilig

Wij van Brabant Veilig werken veel samen met buurtpreventie teams. Wij kunnen ondersteunen met kennis en ervaring maar ook in middelen die nodig zijn om alles veilig te laten verlopen. We helpen graag initiatiefnemers of gemeenten met een nieuw op te zetten buurtpreventie team. Bijvoorbeeld door deur aan deur mensen aan te sluiten op de buurtwhatsapp. Daarbij krijgen de bewoners de mogelijkheid om hun woning gratis en vrijblijvend te laten checken op inbraakveiligheid middels de zogenaamde woonveiligscan. Daarmee wordt er een dubbelslag geslagen. Na oprichting van het buurtpreventie team volgt meestal een wijkschouw. Daarbij maken buurtbewoners, politie, gemeentelijke veiligheidsambtenaren en een adviseur van Brabant Veilig een ronde door de wijk. We onderzoeken en stellen vast met welke maatregelen de veiligheid van de wijk vergroot kan worden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn o.a. toegankelijkheid, zichtbaarheid en inbraakwerendheid van de woningen.

TIP! Bent u voornemens een buurtpreventieteam op te richten? Check dan eerst of in uw wijk al een team actief is door de gemeente te benaderen, vaak is deze info al terug te vinden op de website van uw gemeente. Ook kunt u de vraag neerleggen bij Brabant Veilig, wij vragen het heel graag voor u na!

Contact met Brabant Veilig

Zou u graag willen weten hoe u meer uit uw bestaande buurtpreventie team kunt halen? Bijvoorbeeld door het organiseren van een Politie Keurmerk Veilig Wonen bijeenkomst? Of bent u van plan om zelf een buurtpreventie team op te richten en wenst u daarbij ervaring en kennis? Wissel er eens over van gedachte met onze adviseurs en bel of mail Brabant Veilig zodat we u snel op weg kunnen helpen!