Persoonsalarmering

Persoonsalarmering

Persoonalarmering: 24/7 extra veiligheid voor kwetsbare ouderen Ouderen en kwetsbare personen zijn gebaat bij een veilige leefomgeving waarbij hulp 24/7 paraat staat door middel van persoonsalarmering. U heeft een mooi, fijn en een goed beveiligde woning. En u wilt daar ook zo lang mogelijk, veilig, van kunnen genieten! Ook wanneer de jaren beginnen te tellen…

Donkere Dagen Offensief (DDO) van start

Donkere Dagen Offensief gaat weer van start! Het Donkere Dagen Offensief gaat weer van start nu het ’s avonds weer vroeg donker is. Vele belanghebbende bundelen hun krachten zoals wijkagenten, het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid), gemeenten, ondernemers, buurtpreventieteams en uiteraard wij van Brabant Veilig. Het is een jaarlijks terugkerende campagne in het najaar…