consultancy als bewaking

VEB-certificaat van zekerheid

VEB-certificaat van zekerheid VEB-certificaat van zekerheid Brabant Veilig voorziet haar klanten van een geborgen, veilig gevoel. De zekerheid dat hun huis, hun familie en hun bedrijf zo goed als mogelijk beveiligd zijn. Dat is een stevige claim, maar hij wordt niet lichthartige geuit. Dagelijks werken wij aan die belofte en krijgen wij de bevestiging op…

Vergunning Ministerie van Veiligheid en Justitie

De vergunning vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het in standhouden van een Particulier Beveiligingsbedrijf ND 5465 Naast de vergunning vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de formele leidinggevende van Brabant Veilig toestemming van het Ministerie van Veiligheid en Justitie om beveiligingswerk uit te voeren.   Wat is Wpbr Medewerkers van…

De VEB erkenning van Brabant Veilig

De VEB erkenning Brabant Veilig behaalt zijn VEB certificering. We voldoen aan de VEB 3 kwaliteitsregeling en zijn een VEB-erkend beveiligingsinstallatiebedrijf. Wat is de VEB? Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven is een brancheorganisatie op beveiligingsgebied. Brabant Veilig is erkend voor het geven van beveiligingsadvies en uitvoering van beveiligingsmaatregelen VRKI (Verbeterde Risico Klasse-indeling) op basis van de behaalde…

De PKVW erkenning van Brabant Veilig

De Politiekeurmerk Veilig Wonen erkenning Brabant Veilig is door de certificaat instelling KIWA/NCP erkend als Politiekeurmerk Veilig Wonen bedrijf. Jaarlijkse wordt Brabant Veilig ge-audit door het KIWA/NCP om de kwaliteitseisen te toetsen en de daarbij behorende erkenning afgegeven onder certificaatnummer: K105729/01.   Wat is PKVW Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een kwaliteitskeurmerk voor woningen…