Op zoek naar een hoogwaardig beveiligingsbedrijf? Of het nu gaat om een veilige werkplek of woonomgeving, Brabant Veilig begeleidt gemeenten, bedrijven, wijkpreventieteams en individuele bewoners naar meer veiligheid. De expertise en jarenlange ervaring binnen de beveiligingsbranche stelt Brabant Veilig in staat om een krachtige invulling te geven ten aanzien van een veilige woonomgeving. Dit resulteert in rust en verhoogt het leefgenot.

Iedere situatie is anders. Dat maakt ons werk afwisselend en dynamisch. Gemeenten hebben meestal een adviserende taak waarbij zij het burgerinitiatief promoten. Bedrijven daarentegen hebben vooral te maken met verzekeringseisen. Zo is er vanuit iedere invalshoek een andere behoefte. Bij de individuele bewoner speelt emotie een grotere rol dan bij een bedrijf. In het bedrijfsleven wil men namelijk na een inbraak zo snel mogelijk weer aan de slag met het oog op continuïteit. Daarom is maatwerk zo belangrijk, waarbij niet voorbij mag worden gegaan aan de materiële en emotionele gevolgschade.

Politie Keurmerk en Woonveilig Scan

Vanuit het Politie Keurmerk kan en mag Brabant Veilig woonwijken en uw individuele woningen scannen. Deze zogenaamde Woonveilig Scan zorgt ervoor dat de bewoners geïnformeerd worden zonder dat daar directe aanleiding voor is. Vanuit deze preventie gedachte krijgen de bewoners inzicht of de aanwezige preventiemaatregelen afdoende zijn en of dat er verbeterpunten zijn volgens de huidige richtlijnen.

 

Beveiligingsbedrijf politie keurmerk

De Woonveilig Scan is in het leven geroepen, omdat de meeste mensen zich pas oriënteren als er iets gebeurd is wat hun veiligheidsgevoel heeft aangetast. Met ander woorden, veiligheid wordt pas belangrijk als het te laat is. Brabant Veilig geeft belanghebbenden daarom gratis en vrijblijvend preventieadvies.

Onze rol als beveiligingsbedrijf

Met een inspectierapport ziet men in één oogopslag hoe en waarmee het beste beveiligd kan worden tegen een inbraak, brand of overval. Daarnaast ontvangt de bewoner een Woonveilig Certificaat en een Brabant Veilig-preventiebordje dat zichtbaar kan worden getoond op de gevel. Dit certificaat wordt verstrekt wanneer de woning is voorzien van de minimale inbraakwerende maatregelen. Daarnaast heeft de bewoner recht op een gratis her-inspectie na 5 jaar.

Preventie in de wijk

Steeds meer wijkpreventieteams werken met Brabant Veilig samen om een hele wijk naar een hoger veiligheidsniveau te krijgen. Zo begeleidt Brabant Veilig bij de opzet van de Buurt WhatsApp. Ook de organisatie van de zogenaamde wijkschouw valt onder de werkzaamheden van Brabant Veilig, waarbij wijkagenten, het buurtpreventieteam en de bewoners de wijk inspecteren. Onveilige situaties worden inzichtelijk gemaakt en besproken om zo de bewoners te attenderen op en bewust te maken van de risico’s. Daarna kan, als sluitstuk, iedere bewoner zich individueel inschrijven voor de Woonveilig Scan.

Wenst een klant het preventieadvies uit te laten voeren dan heeft Brabant Veilig een eigen installatie tak voor de uitvoering zodat, na de eerste vertrouwelijke gesprekken, niet een ander onbekend installatiebedrijf of beveiligingsbedrijf in huis komt.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met team van Brabant Veilig. Wij staan u graag te woord.