Bedrijfsbeveiliging, een vak apart
Consultancy als bewaking

Een kantoor beveiligen en/of een bedrijfsbeveiliging is een vak apart. Anders dan bij woonhuizen en woonwijken is de locatie van een bedrijfspand altijd wat anoniemer. Vaak gelegen op een industrieterrein mist het de sociale controle van zijn omgeving. Dat stelt vanzelfsprekend andere eisen.

Enkele wetmatigheden

Een bedrijfspand vereist een specifiek veiligheidsplan. Het zijn bijzondere objecten doordat ze niet altijd gebruikt worden, bijvoorbeeld in weekenden en tijdens vakanties. Ze zijn bovendien omvangrijk. Er is veel te beveiligen. Ook is door de aard van het bedrijf vaak duidelijk wat er voor inbrekers te ‘halen’ is. Gelegenheidsinbraak komt zelden voor.
In een kantoor is veel communicatieapparatuur aanwezig en bij een juwelier ligt de buit zelfs in de etalage. Ook grondstoffen worden met de dag aantrekkelijker. Koperdraad en bijvoorbeeld smeerolie zijn geliefd. Al deze zaken verdienen aandacht en Brabant Veilig adviseert gepast.

Veelkoppig monster

De effectieve beveiliging van een winkel, een kantoor of een productiebedrijf vraagt brede kennis. Een stevig hangslot is niet voldoende. Emoties spelen bij inbraak zeker een rol, maar de continuïteit van jouw organisatie is misschien wel het belangrijkste. En dat roept veel vragen op. Hoe beveilig je informatie? We zijn fors gedigitaliseerd, met data en de Cloud als hoofdrolspelers. Heb je een eigen NAS-server? Hoe zijn de sleutelprocedures, wie komt er binnen? Is er een beveiligde ruimte, een kluis? Heeft jouw pand inloopvertraging en hoe reageert het alarm daarop? Is er ramkraakbeveiliging, ligt waardevolle spullen zo mogelijk uit het zicht? Hoe loopt de ketenaansprakelijkheid? Op al die vragen heeft Brabant Veilig de antwoorden. Bel ons nu voor een vrijblijvende en informatieve kennismaking.

Brabant Veilig voor jouw bedrijfbeveiliging

Bij de start van onze beveiligingsrelatie doen wij een nulmeting om waardevolle zaken te inventariseren. Zijn ze klein en gemakkelijk te verplaatsen, is er kunst, zijn er waardevolle grondstoffen? Ook voor verzekeraars is dat uiteraard interessant. Wat zijn minimale eisen voor je verzekering? Op basis van de bestaande situatie stellen wij een maatwerkplan op. Niet om zoveel mogelijk apparatuur te verkopen, maar om een kloppend evenwicht te zoeken tussen solide beveiliging en een prettige prijs. Slim adviseren en vakkundig meedenken, zo wil Brabant Veilig graag met jou werken. Laat ons je bedrijf bekijken en dan kijken wij hoe het beter kan. Bel ons!

Onze werkwijze

Bij de beoordeling van bedrijfspanden hanteren wij de ‘schillentheorie’. Van buiten naar binnen benoemen we een aantal gradaties van beveiliging. Dat begint aan de buitenzijde met hekwerk, toegangscontrole, deugdelijk hang- en sluitwerk, maar ook bijvoorbeeld bewegingssensoren. Dieper het pand in bekijken we compartimentering, de beveiligde ruimte of een kluisruimte. Wat zijn de waardevolle spullen en waar liggen ze? Zo nemen we de veiligheid van je pand, je mensen en de goederen onder de loep. Zodat je welverdiende rust ook echt rust is. Bel ons voor een informatieve afspraak.

VRKI

Brabant Veilig streeft ernaar haar klanten op maat en beter dan op maat te bedienen. Wij denken altijd graag een stapje verder dan noodzakelijk. Dat scheelt onnodige investeringen. Wel is alles wat wij doen gebaseerd op de richtlijnen van het VEB, de Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven. Eén van de sturende instrumenten voor ons werk is de VRKI, de Verbeterde Risicoklasseindeling. Hiermee wordt helder het inbraakrisico van een woning of een bedrijfspand in kaart gebracht. En uiteraard welke beveiligingsmaatregelen daarbij horen.

Toch maatwerk!

Binnen de strenge eisen van het VRKI is er nog wel te ‘fine tunen’. Maatwerk dus! Voor bedrijfsgebouwen geldt de risicomatrix die uit de analyse rolt niet altijd voor heel het pand. Niet elke ruimte heeft immers dezelfde beveiliging nodig. Afwijkingen van de VRKI-matrix kunnen – goed onderbouwd – voorgelegd worden aan de verzekering. Niet besparen op je veiligheid, maar wel op je budget. Brabant Veilig vertelt je graag hoe!

Bel of e-mail ons!

Wil je jouw bedrijfsbeveiliging aanpassen, updaten en/of controleren? Brabant Veilig is naast beveiliger ook een kennisinstituut. Wij kennen de beveiligingswereld tot in haar haarvaten. Die kennis zetten we graag voor jouw bedrijf in. Dat scheelt niet alleen veel geld, het geeft ook een veilig en beschermd gevoel. Ben je geïnteresseerd in onze kennis, pak dan de telefoon en bel ons voor een afspraak. Wij kunnen dan in een vroeg stadium een inschatting maken van beveiligingswensen en –noodzaak.